Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Big data


is hot en speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. De hoeveelheid data die we produceren, verzamelen, opslaan en uitwisselen, groeit exponentieel. Dit brengt allerlei nieuwe kansen met zich mee.

Kans voor de samenleving

 
 


De toegenomen productie, opslag en beschikbaarheid van big data vergroot de kansen om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Door de grote hoeveelheid data zo goed mogelijk te analyseren, is het mogelijk om interessante patronen te ontdekken. Deze patronen bieden allerlei nieuwe inzichten die kunnen worden benut om grootstedelijke vraagstukken op te lossen.

De 3 V’s van big data

 
 


Bij het omschrijven van big data maakt men vaak gebruik van de 3/4 V’s: Volume, Velocity, Variety en Veracity.


Volume
de hoeveelheid data. Naar schatting creëren we dagelijks zo'n 2,3 triljoen gigabytes aan data.

Variety
de verschillende soorten gegevens (woorden, cijfers, foto's, video's, enz.).

Velocity
de snelheid waarmee data wordt gegenereerd, onderzocht en verwerkt.


Big data-vraagstukken spelen voor een belangrijk deel in steden, waar mensen, data en voorzieningen gecentraliseerd zijn. De term ‘smart city’ verwijst naar de stad die op basis van big data efficiënt en effectief wordt gemanaged.


Voorbeelden Big Data