Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Kenniswerkplaats Urban Big Data


Een initiatief van de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Samen met private en publieke partners werken wij aan big data-oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken.

Focus op stedelijke vraagstukken

 
 

Over big data wordt veel gesproken, want de potentie van big data is enorm. Maar hoe kan die potentie worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig en welke risico’s spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacy-gevoeligheid? De Kenniswerkplaats Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen. Via pilots en (vervolg)onderzoek verkennen we samen met diverse partners de mogelijkheden van big data. We richten ons op de stad en iedereen die daarmee van doen heeft: inwoners, bezoekers, bedrijfsleven, overheid. 

Ons team

 
 

Ons team bestaat uit een aantal betrokkenen van de samenwerkende partners:
Irma van Bergen Bravenboer - Gemeente Rotterdam
Marco Bik - Gemeente Rotterdam
Emiel Rijshouwer - Erasmus Universiteit Rotterdam
Petra van der List - Gemeente Rotterdam
Rebecca Moody - Erasmus Universiteit Rotterdam
David van de Velde - Erasmus Universiteit Rotterdam
Robin Zuiderwijk - Gemeente Rotterdam

We werken vaak samen met een breder netwerk van personen en organisaties, waaronder Sunil Choenni, Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam), Jan van Dalen (RSM, Erasmus Universiteit), Liesbet van Zoonen (LDE Centre for BOLD Cities) en Saskia Bayerl (Sheffield Hallam University). Waar mogelijk werken we samen met de andere Rotterdamse Kenniswerkplaatsen. Naast onze KWP, zijn er verschillende andere Kenniswerkplaatsen in Rotterdam actief: Leefbare Wijken, Rotterdams Talent, Gezondheid (Cephir), Smart Port, Stedelijke Arbeidsmarkt, en St-Raw.

Activiteiten

 
 


Ons programma bestaat uit twee hoofdcomponenten: dataprojecten en data-empowerment.

Projecten
We leggen ons toe op de identificatie, ontwikkeling en uitvoering van concrete projecten in primair het sociale domein, waarin beleidsmatige en wetenschappelijke vragen op een productieve manier samenkomen en waarbij de zogeheten FAIR-principes in acht worden genomen. Bovendien moet in alle projecten het perspectief van de burger worden meegenomen. Een overzicht van onze lopende en afgesloten projecten vindt u hier.

Empowerment

Data-empowerment gaat over het vergroten van kennis over en inzicht in de kansen en risico’s van het gebruik van (big) data. Hoe kunnen stadsbewoners optimaal gebruik maken van de kansen die in urban big data besloten liggen, en tegelijkertijd risico’s (zoals: verlies van regie op eigen data) beheersen? Om zulke empowerment te bewerkstelligen organiseren we onder meer lezingen en symposia (zie onze updates), datawalkshops, en diverse activiteiten met en voor studenten, waaronder hackathons en scriptiesamenwerkingen tussen de Rotterdamse kennisinstellingen en gemeente. We gebruiken onze website en LinkedIn-platform om kennis te delen en een netwerkfunctie te vervullen.


Partners