Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Datawalkshops


Wandelend op zoek naar vragen en antwoorden over data in de stad

Onderzoek

 
 


2016 e.v. - De Kenniswerkplaats organiseert samen met het LDE Centre for BOLD Cities regelmatig datawandelingen. In deze wandelingen leggen we met kleine groepen mensen (ambtenaren, gewone burgers, wetenschappers - maakt eigenlijk niet uit) routes af in de stad. Op deze manier willen we verkennen wat onze medewandelaars weten, denken en voelen over data in hun alledaagse omgeving. Onze eigen rol blijft beperkt tot het stellen van een viertal vragen:
  • Wat zien we?
  • Wat weten we?
  • Wat stoort ons?
  • Welke vorm van democratisch toezicht is nodig?
Door het stellen en bespreken van deze vragen trachten we enerzijds de "data-geletterdheid" van de deelnemers positief te beinvloeden, en anderzijds data te genereren voor onderzoek over de betrokkenheid en participatie van stadsbewoners. 

Voor een korte instructievideo over het doen van datawandelingen, zie hier.

Contactpersoon voor meer informatie: Fadi Hirzalla, hirzalla@egsh.eur.nl