Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Data-empowerment in de slimme stad


Onderzoek

 
 


“Data empowerment in de slimme stad” is een project van de Data-Alliantie Rotterdam Erasmus (DARE) en is ondergebracht bij de Kenniswerkplaats Urban Big Data. Het doel is om burgers bewust te maken van de dataficering van de openbare ruimte en van de mogelijke consequenties die dat voor hen heeft. Daarnaast is de ambitie om hen middels educatieve middelen en designingrepen autonomie en handelingsperspectieven te bieden met betrekking tot deze ontwikkeling.

Om in kaart te brengen wat burgers weten van de dataficering van de openbare ruimte, wat hun houding is met betrekking tot hieraan gerelateerde privacykwesties, en hoe zij in specifieke situaties omgaan met het delen van persoonlijke gegevens ontwikkelen we een gamified survey. Tevens is het doel van deze survey om respondenten op een laagdrempelige manier te informeren over dataficering en privacy in de publieke ruimte.

Eén van onze ambities is om geïnformeerd door de uitkomsten van de survey én op basis van de inzending van Gianni Ritchie voor de Show Us The Data contest een tool of een platform te ontwikkelen waarmee burgers niet alleen kunnen zien waar zij persoonlijke gegevens delen met systemen van de overheid en van bedrijven, maar waarmee ze hier ook eigenaarschap en zeggenschap over uit kunnen oefenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emiel Rijshouwer (rijshouwer@essb.eur.nl), de uitvoerder van het project.

Emiel is opgeleid als socioloog en industrieel ontwerper, hij heeft een achtergrond als trendresearcher en toekomstverkenner. Hij promoveert binnenkort op de ontwikkeling van machtsconcentratie en bureaucratische structuren in online gemeenschappen.