Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Urban media engagement


Hoe dragen mediaproductie en -consumptie bij aan de stadsidentiteit van jongeren?

Onderzoek

 
 Jongeren behoren tot de meest intensieve gebruikers van media en digitale technologie – zowel in termen van consumptie als productie. Ze gebruiken (nieuwe) media onder meer voor zelfexpressie, de ontwikkeling van een eigen identiteit en het identificeren met verschillende groepen.

Tegen deze achtergrond focust dit onderzoek op de manier waarop mediaconsumptie en -productie van Rotterdamse jongeren kunnen bijdragen aan wat een ‘urban identity’ wordt genoemd – een identiteit die gekoppeld is aan de stad. Het stellen van deze vraag is ook van belang omdat in onze multiculturele maatschappij jongeren met verschillende achtergronden zich niet alleen identificeren op nationaal niveau (Nederlander zijn), maar ook op lokaal gebied (Rotterdammer zijn).

Het project wordt uitgevoerd door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. In samenwerking met de makerspace Bouwkeet in Rotterdam zal er een living lab worden gecreëerd waar jongeren actief media kunnen produceren.

Dit project is onderdeel van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens en wordt aan het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture uitgevoerd door PhD-kandidate Anne van Eldik, onder begeleiding van Prof. Dr. Jeroen Jansz, Dr. Julia Kneer en Prof. Dr. Liesbet van Zoonen.

Contactpersoon voor meer informatie: Anne van Eldik, vaneldik@eshcc.eur.nl