Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Re-integratie in BOLD Cities


Gepersonaliseerde re-integratie in de datastad

Onderzoek

 
 De Kenniswerkplaats doet mee aan het project "Re-integratie in BOLD Cities" van het LDE Centre for BOLD Cities. In dat project ligt de focus op het onderzoeken en ontwikkelen van gepersonaliseerde reïntegratieprojecten voor mensen zonder baan en met uitkering. Het personaliseren van deze reïntegratie wordt gebaseerd op het linken van persoonlijke data uit verschillende databronnen.

Onderdeel van het project is het bekijken hoe uitkeringsgerechtigden nu zelf denken over het gebruik van hun data. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan in zogeheten "datadialogen". In deze dialogen leggen we eerst uit wat het linken van data eigenlijk betekent, en daarna vragen we ze te reflecteren op wat ze ervan vinden, met bijzondere aandacht voor vragen over het houden van controle over hun eigen data, de privacy van hun data, en vertrouwen in de gemeente dat ze hun data veilig en integer gebruikt.

De eerste datadialogen waren op 8 februari 2018 gehouden en waren een groot succes. Een verslag vindt u hier.

Contactpersoon voor meer informatie: Fadi Hirzalla, hirzalla@egsh.eur.nl