Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Data Empowerment Design Studio


Hoe kunnen we door co-creatie duurzame en sociale lokale bezorgdiensten ontwikkelen en hoe kunnen data hier een rol in spelen?

Onderzoek

 
 Het aantal verkeersbewegingen in steden neemt toe. Burgers laten vaker goederen thuis bezorgen, met toenemende milieudruk en verkeersdruk als gevolg. Via de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek streven gemeenten en bedrijven ernaar om bevoorrading in 2025 emissievrij te maken. Hiertoe wordt o.a. geïnvesteerd in technologieën en datasystemen die moeten helpen last mile logistics zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken.

Wetenschappers, overheden en bedrijven betogen dat het essentieel is om burgers en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij smart city ontwikkelingen. Dit onderzoek richt zich tegen deze achtergrond op de vraag wat de positie en de rol van burgers is m.b.t. ontwikkelingen op het gebied van last mile logistics, en welke rol data daarin hebben. 

Het project werd uitgevoerd in januari t/m maart 2020, in samenwerking met burgers en lokale ondernemers en de staf van de Afrikaanderwijkcoöperatie bij het Gemaal in (op) Rotterdam Zuid. Een kort verslag van de opzet en bevindingen vindt u hier.

Dit onderzoek werd met steun van onze Kenniswerkplaats uitgevoerd door Emiel Rijshouwer en Els Leclercq van het Leiden Delft Erasmus Centre for BOLD Cities (Big Open and Linked Data). Daarnaast werd het project gefaciliteerd / gesteund door ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken en NWO KIEM.