Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Hackathon 2017


3 en 4 mei 2017

Het Verhaal van de Stad

 
 


Onze 2017-hackathon op 3 en 4 mei ging over Het Verhaal van de Stad. Dat Verhaal over waar het met de stad heen gaat, moet gaan, of juist niet mag gaan wordt verteld door een grote groep Rotterdammers (bijna 9000 mensen) in interviews, klaslokaalbijeenkomsten en een online enquête. Tezamen vormen hun verhalen een rijke databron die in onze hackathon werd geanalyseerd. Deelnemende studenten kregen de opdracht om binnen 24 uur de data te analyseren en om te zetten in een reportage en presentatie van interessante, voor de stad Rotterdam relevante bevindingen. Het winnende team combineerde gegevens uit de vragenlijst met de Gezondheidsatlas om uitspraken te doen over verwachte ontwikkelingen in de behoefte van Rotterdammers aan gezondheidszorg en in de manieren waarop zij denken fit te blijven. De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van initiatieven op het vlak van sport en bewegen, maar ook van het aanhoudend communiceren van de opbrengst van het monitoren van gezondheid en e-health voor burgers.