Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Lezing Valerie Frissen


De slimme stad: broedplaats voor innovatie of datagetto?

Lezing

 
 


22 juni 2017 - Prof. Dr. Valerie Frissen (directeur SIDN, hoogleraar ICT en Sociale Verandering aan de EUR) gaf op onze uitnodiging een lezing over maakbaarheid van de slimme stad en de betrokkenheid van haar inwoners. De PowerPoint kunt u hier vinden. Samenvatting: "Grote steden buitelen momenteel over elkaar heen in de race om de slimste stad van Nederland te worden. De stedelijke websites blaken van ambitie en claimen allemaal een koploperspositie van hun stad. Vooralsnog is de slimme stad echter vooral een mooi toekomstvisioen over wat er mogelijk is in een stad waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor het bedrijfsleven biedt de smart city ongekende mogelijkheden: de stad als broedplaats voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe markten. Beleidsmakers en politici zien de slimme stad als oplossing voor vrijwel ieder complex grootstedelijk vraagstuk: van verkeersopstoppingen en agressie in de publieke ruimte tot inefficiënte thuiszorg. De maakbaarheid van de samenleving is weer helemaal terug van weggeweest. Maar hoe maakbaar is die slimme stad voor haar bewoners? Doorgaans wordt stadsbewoners wel een fijn leven in de slimme stad in het vooruitzicht gesteld, maar is hun rol uiteindelijk nogal beperkt. Ze spelen primair een rol als gratis dataleverancier, en krijgen geen enkel inzicht in – laat staan greep op – welke data er over hen worden verzameld, gekoppeld, geïnterpreteerd, gebruikt en doorverkocht. De slimme stad is vooralsnog bevolkt met domme stedelingen, die zich niet realiseren dat ze met hun data het goud in handen hebben waarmee zij ook zelf een positie in het spel kunnen opeisen. Kan dat ook anders? Hoe bouwen we een slimme stad die meer is dan louter een verblijfplaats voor het dataproletariaat? Hoe profiteren juist de bewoners van de slimme stad van deze ontwikkelingen?"