Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Lezing Jos de Mul


Gemedieerd vertrouwen in de overheid

Lezing

 
 


26 oktober 2017 - Op onze uitnodiging en in samenwerking met de Rotterdamse Beleidsparade 2017 gaf Prof. Dr. Jos de Mul een lezing over "Gemideerd vertrouwen in de overheid". Samenvatting: "Er bestaat op het eerste gezicht een paradoxale tegenstelling tussen enerzijds de bereidheid van de burger ‘digitaal te gaan’ en anderzijds diens gebrek aan vertrouwen in de digitale dienstverlening van de overheid.In zijn lezing zal worden betoogd dat deze paradox samenhangt met het sterk gemedieerde karakter dat het vertrouwen in de informatiesamenleving heeft gekregen. Waar in de traditionele gemeenschap vertrouwen vooraleerst een interpersoonlijk karakter bezat, en in de moderne staat de gestalte aannam van een meer afstandelijk systeemvertrouwen, daar wordt het vertrouwen in de informatiesamenleving in toenemende mate gemedieerd door voor de burger onzichtbaar functionerende informatietechnologieën, waarvan de effecten het vertrouwen in de digitale overheid van binnenuit dreigen uit te hollen. Op welke wijze kan deze vertrouwenskloof worden overbrugd en welke rol is daarbij weggelegd voor de smart city?"

Jos de Mul is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is hij docent aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en was hij gasthoogleraar en fellow in in Ann Arbor, Princeton, Shanghai en Kyoto.  In zijn onderzoek neemt de relatie mens en informatietechnologie en de maatschappelijke implicaties van ICTs een belangrijk plaats in.. Zijn boeken De tragedie van de eindigheid (1993),  Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (3de druk 2007), Cyberspace Odyssee (6de druk 2010) en De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie  (5de druk 2015) zijn in meerdere talen vertaald. In 2014 schreef hij het Essay van de Maand van de Filosofie: Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 (Rotterdam: Lemniscaat, 2de druk 2016) en in 2017 verscheen Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van het populisme (3de druk 2017). Hij verricht ook regelmatig onderzoek voor overheden. Ook publiceert hij regelmatig essays voor een breder publiek, onder meer in NRC, Volkskrant, Trouw en Vrij Nederland. Hij is winnaar van de Praemium Erasmianum en de Socrates Wisselbeker.