Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Citizen data-empowerment


Onderzoek

 
 


Het doel van dit project is om stadsgebruikers te betrekken bij de smart city en data-ontwikkelingen in Rotterdam. De overkoepelende onderzoeksvraag daarbij is: Wat is de betekenis van digitalisering en dataficering van de smart city voor sociale processen van in- en uitsluiting en voor de beleving van de stad door (diverse groepen) bewoners en bezoekers?

Het project focust op jongeren met diverse opleidingsniveaus. Zij behoren tot de meest actieve gebruikers van de stad en van data/digitale technologie. Het project zou hierbij ingezet kunnen worden om een dynamisch onderwijspakket te ontwikkelen dat op scholen gebruikt kan worden.

Brainstorm
Op 14 december 2017 heeft een groep deskundigen van de betrokken partijen (gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit) en enkele externe experts een brainstormsessie gehouden om de onderzoeksfocus en -opzet in co-creatie nader uit te werken (zie foto hieronder). Er werd onder meer geconcludeerd dat er nog weinig bekend is over wat het idee van de smart city voor jongeren betekent en dat het interessant is om te bevragen welke rol lokale overheden kunnen spelen in het managen van zorgen en vragen over data, veiligheid en sociale cohesie. De uitkomsten van de brainstormsessie dienen als input voor een driejarig post-doc-onderzoek dat vanaf 2018 onder leiding van Prof. Dr. Jeroen Jansz en Prof. Dr. Liesbet van Zoonen wordt uitgevoerd.