Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Lezing: Big Data in de volksgezondheid


13 maart 2018

Lezing

 
 Op 13 maart 2018 gaf Prof Dr Lex Burdorf (Hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam) in de Centrale Bibliotheek te Rotterdam, op onze uitnodiging, een lezing over de rol van Big Data in de volksgezonheid. Zie zijn PP hier.

Samenvatting:

Big Data in de volksgezondheid: Inzicht in de effectiviteit van preventiemaatregelen

Lokaal volksgezondheidsbeleid bestaat uit een veelheid van maatregelen, waarin veel partijen in een complex netwerk samenwerken aan betere volksgezondheid. De effectiviteit van dergelijke maatregelen kan niet met het klassieke paradigma in de geneeskunde, de RCT, worden bepaald. Door slim gebruik te maken van bestaande gegevens over lange periode kunnen veranderingen in trends in gezondheid en onderliggende determinanten gekoppeld worden aan beleidsmaatregelen. Deze lezing geeft enkele voorbeelden van recent onderzoek in Rotterdam (vooral via dataverrijking in buurtonderzoek, re-integratie, groen, en speelveldjes in de wijk), en bediscussieert innovatieve mogelijkheden om Big Data beter in te zetten in beleidsevaluatie.

Prof Dr Lex Burdorf is hoofd van de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg aan Erasmus MC Rotterdam. Zijn interesse gaat uit naar innovatieve methoden om effecten van primaire preventieve maatregelen te evalueren, met daarbij speciale aandacht voor de sociale en fysieke omgeving in buurtonderzoek en de invloed van arbeidsparticipatie op de volksgezondheid.