Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Re-integratie in BOLD Cities


Webinar

Onderzoek

 
 Op 7 juli 2020 organiseerden we een webinar bij de gemeente Rotterdam ter afsluiting van het onderzoek Re-integratie in BOLD Cities. In deze workshop kwamen de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek uitgebreid aan bod.

Over het onderzoek
Hoe help je bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan een baan? Of, in meer ambtelijke taal: welk re-integratietraject werkt het beste voor welke cliënt? Die vraag was altijd al belangrijk, maar is na de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 ronduit dringend geworden. In het onderzoeksproject Re-integratie in BOLD Cities doken wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities en het Erasmus MC met onderzoekers van de gemeente Rotterdam in de gegevens die de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek over bijstandsgerechtigden hebben, om te kijken of zij deze datasets zodanig konden (en mochten) koppelen dat ze meer zicht op dit vraagstuk konden krijgen.

Publicatie en podcast
De publicatie van dit onderzoek is te vinden op: https://www.centre-for-bold-cities.nl/publiekspublicatie-re-integratie.