Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Deelname Kennisfestival 2021


22 maart 2021

Deelname Kennisfestival 2021

 
 Op 22 maart 2021 vond de vierde Rotterdamse Kennisfestival plaatst, dit keer online in verband met de pandemie. Wij als Kenniswerkplaats Urban Big Data waren aanwezig met een door Fadi Hirzalla geleid panel met drie presentaties:

1. Dr. Rebecca Moody (Erasmus Universiteit Rotterdam): Compliance en corona: Hoe veilig werken we thuis?
Binnen een lopend onderzoek naar het naleven van regels met betrekking tot ICT veiligheid en privacy is het de vraag hoe goed mensen instaat zijn zich terwijl ze thuiswerken, waar gaat het goed en waar gaat het mis?

2. Petra van der List (Gemeente Rotterdam): Toen dashboards nog niet gewoon waren
Hoe de regio Rijnmond grip heeft gekregen op de data en daarmee zicht kreeg op de aard en omvang van Corona in de regio.

3. Dr. Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit Rotterdam): Wie of wat managen we eigenlijk met digitaal crowd management?
De Rotterdamse digitale druktemeter, SpotR, is een innovatief voorbeeld van hoe stedelijke data gebruikt kan worden ten behoeve van de volksgezondheid. Tegelijkertijd is het "mappen" van (te) drukke plekken in de publieke ruimte nooit neutraal. We verkenen met elkaar hoe digitale druktemeters beter zouden kunnen worden ingezet om bij te dragen aan sociale inclusie.

Meer informatie over het Kennisfestival (overgenomen van de website van de organisatie: https://rotterdamkennisfestival.nl) vindt u hieronder.

Het kennisnetwerk van Rotterdam wordt onderhouden door verschillende partijen en organisaties. Gemeentelijke ambtenaren werken vanuit publieke waarde en gebruiken kennis bij het werk. Wetenschappers ‘moeten’ zich mengen in het (maatschappelijke) debat, kennis via (persoonlijk) contact neerleggen op de juiste plek en de gemeente Rotterdam daar helpen waar het kan. Veel partijen en organisaties doen dit goed in het Rotterdamse, met name de wetenschappers verbonden aan onze gezamenlijke kennis- en academische werkplaatsen. Op het Rotterdam Kennisfestival komen we met elkaar in contact, staat het ontmoeten centraal, delen we onze kennis met de juiste mensen en zoeken we naar mogelijkheden om deze kennis in een grotere straal te gaan gebruiken en zo te zorgen voor een optimale impact voor de stad.

Goed kennis- en innovatiebeleid is primair: de sterkte van het kennis- en innovatie-ecosysteem vergroten. Dat betekent kennisontwikkeling en –circulatie stimuleren, verbindingen tussen actoren verbeteren, ondersteunen waar zinvol en uitdagen waar mogelijk.

Het Rotterdam Kennisfestival draagt hieraan bij en is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Denk aan beleidsmedewerkers, kennismakelaars, onderzoekers, informatiespecialisten, lectoren, professoren, overige wetenschappers en Rotterdamse ambtenaren die het kennisgedreven werken (willen) omarmen.