Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Vierde Kennissessie Digitale Stad, met o.a. presentatie door Samaneh Bagheri


31 maart 2021

Kennissessie Digitale Stad, met presentatie door Samaneh Bagheri

 
 De Kenniswerkplaats Urban Big Data neemt vanaf juni 2020 deel aan het programma Digitale Stad (DS) van de gemeente Rotterdam. Dat programma onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de stad van de toekomst. DS kijkt hierbij naar de rol en wensen van zowel de (lokale) overheid als de overige stedelijke gebruikers zoals bewoners, ondernemers en bezoekers. Het hart van het programma is de ontwikkeling van een generiek Open Urban Platform, inclusief een 3D Digital Twin van Rotterdam.

Het programma DS wordt ontwikkeld in samenwerking met een breed netwerk van mensen en instellingen die relevante kennis en perspectieven inbrengen. Dat netwerk overleg een aantal keer per jaar in kennissessies. De vierde kennissessie vond plaats op 31 maar 2021. Dit keer presenteerde onze postdoc Samaneh Bagheri haar onderzoek aan het DS-netwerk.

Hieronder vindt u een korte bechrijving van het programma van de bijeenkomst:

Welkom en inleiding

Presentatie door Dr Samaneh Bagheri (Erasmus Universiteit Rotterdam): “Value Creation through Urban Data Platforms”
Abstract: The data-centric nature of smart city transformations highlights the essential role of urban data platforms (UDPs) to manage large and heterogeneous urban data sets and to facilitate interaction among data providers and users in city ecosystems. How do we best conceptualize this emergent idea of UDPs that promises to facilitate socioeconomic and environmental value creation within city ecosystems? This talk aims to provide a better understanding of this question. To this end, first, I introduce the concept of UDPs and the key dimensions that characterize UDPs. Second, by discussing the relationships between these dimensions and platform adoption, use, and value creation, a conceptual framework for UDPs value creation is proposed. The proposed framework can help city policymakers and business developers in realizing value from UDPs in city ecosystems. Volledig paper is hier te downloaden: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/70915

Christoph Maria Ravesloot (lector Hogeschool Ravesloot) geeft een reactie vanuit praktijkonderzoeksperspectief

Roland van der Heijden (Programmamanager Digitale Stad bij Gemeente Rotterdam) reageert vanuit gemeentelijk perspectief

Discussie en vragen

Breakoutsessies

Plenaire terugkoppeling

Afsluiting