Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Data science case study


April / mei 2021

Data science case study

 
 


In april en mei 2021 organiseerden wij samen met de Rotterdam School of Management een data science case study voor studenten in de masteropleiding Business Information Management. De studenten werd gevraagd te kijken naar hoe data science oplossingen kan bijdragen aan hoe Rotterdam uit de coronacrisis komt. Hun uitdaging was om nieuwe, dynamische, creatieve en verrassende inzichten te presenteren aan vertegenwoordigers vanuit de gemeente.

Voor deze opdracht gebruikten de studenten verschillende openbare databronnen en door de gemeente Rotterdam beschikbaar gestelde parkeerdata. De studenten hadden ongeveer 5 weken de tijd om een duidelijke probleemdefinitie op te stellen, de data te analyseren, en een presentatie voor te bereiden. Dit resulteerde uiteindelijk in 14 uiteenlopende en inspirerende pitches.

De oplossingen varieerden van een vergelijking tussen Rotterdam en Tel Aviv, waar de vaccinatiegraad ten tijde van de opdracht een stuk hoger lag, tot een analyse van criminaliteit tijdens de coronacrisis en een voorspelmodel van de parkeergraad in Rotterdam. De studenten van het laatstgenoemde onderwerp zijn uitgenodigd hun bevindingen te presenteren aan een bredere vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam. Een mooi resultaat!