Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Rotterdam Urban Big Data Afstudeerprijs 2021KENNISWERKPLAATS URBAN BIG DATA.

Nieuwe prijs HBO voor Hogeschool Rotterdam

Data als innovatiebron voor de samenleving

Een initiatief van de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Samen met private en publieke partners werken wij aan big data-toepassingen voor grootstedelijke vraagstukken.

Over big data wordt veel gesproken, want de potentie van big data is enorm. Maar hoe kan die potentie worden benut? Wat is daarvoor nodig en welke risico’s spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacy-gevoeligheid? De Kenniswerkplaats Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen. Via pilots en (vervolg)onderzoek verkennen we samen met diverse partners de mogelijkheden van big data. We richten ons op de stad en iedereen die daarmee van doen heeft: inwoners, bezoekers, bedrijfsleven, overheid.

De Kenniswerkplaats Urban Big Data introduceert een afstudeerprijs die rekening houdt met de specifieke eisen die worden gesteld aan het eindwerk van hbo-studenten. Daarbij staat niet zozeer het beantwoorden van een onderzoeksvraag centraal maar hoe het potentieel van big data wordt benut in een praktische toepassing voor stedelijke uitdagingen, op elk gebied (waaronder gezondheid, economie, mobiliteit, bestuur, onderwijs en veiligheid). Afstudeerprojecten hoeven niet specifiek over Rotterdam te gaan

Aandachtspunten voor de jury zijn daarbij de crossover tussen techniek, design en communicatie, de potentiele impact op vakgebied en het toepassingsdomein, en de mate van vernieuwing.

Inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit een Lector en docent-onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, 2 afgevaardigde uit de Kennis Werkplaats Urban Big Data een en een afgevaardigde uit het bedrijfsleven.

De Winnaar ontvangt 1000 euro en mag zijn of haar afstudeerproject presenten tijdens bijeenkomst georganiseerd door de Kenniswerkplaats aan de Gemeente Rotterdam.

De uiterste inleverdatum is 1 oktober 2021.

Lever je afstudeerproject in pdf-formaat in bij info@urbanbigdata.nl, onder vermelding van je volledige naam, persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer, het eindcijfer en bij welke opleiding van Hogeschool Rotterdam je hebt gestudeerd.

Beoordelingsprocedure

Een jury beoordeelt alle ingezonden afstudeerprojecten en wijst uiterlijk in december 2021 een winnaar aan. Scripties worden beoordeeld met betrekking tot:
  • Crossover - Draagt het bij aan (het zichtbaar maken van) de synergie tussen de vakgebieden techniek, design en communicatie?
  • Potentiele impact op vakgebied - Heeft het werk impact op vakgebied. Is het bijvoorbeeld het waard om te publiceren in vaktijdschrift of –conferentie?
  • Potentiele impact op toepassingsdomein - Heeft het werk impact op toepassingsdomein? Is het bijvoorbeeld vernieuwend of disruptief voor de bestaande praktijk?
  • Vernieuwing - Over de mate waarin de toepassing van big data vernieuwend is. Toont het werk hoe big data unieke waarde voor de samenleving kan realiseren?
  • Communicatie - Is de wijze waarop de waarde en relevantie van het werk wordt overgebracht middels een scriptie, een ontwerpverslag, een presentatie, een video, een handeling, of een prototype effectief?
Neem voor meer informatie over de prijs contact op met Fadi Hirzalla (hirzalla@egsh.eur.nl).