Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

#HackR'dam2016


over de gezondheidseffecten van gemeentelijk beleid

Hackathon

 
 


Net als in 2015 heeft in 2016 opnieuw een hackathon plaatsgevonden vanuit de Rotterdam School of Management (RSM), vanuit het vak Big Data van Jan van Dalen. Ook dit jaar was de gemeente van de partij. Dit jaar ging het over de gezondheidseffecten van gemeentelijk beleid, zoals die van de milieuzones. In totaal hackten 15 teams de opgave in 24 uur, met behulp van onder andere 260 indicatoren uit de tweejaarlijkse gezondheidsmonitor. Uit deze teams werden door een jury uiteindelijk vier winnaars gekozen, voor algemeen de beste, de beste pitch, leukste insteek, en sterkste analyse.

Na afloop van de hackathon zijn de winnaars van de algemene prijs uitgenodigd om hun presentatie over te doen, nu voor een gezelschap met onderzoekers en medewerkers van de GGD. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk voor de onderzoekers en GGD’ers dat er veel kan met uiteenlopende data. Ook werd duidelijk dat de studenten leuke richtingen onderzocht hadden, zelfs gesteund door theorieën uit relevante literatuur, maar dat ze bepaalde inzichten toch misten. Maar ze kwamen ook met verfrissende onderzoeksvragen en analyses. Toen tot slot aan de studenten gevraagd werd of de gemeente ook voor studenten interessant was en zo ja, hoe, werd heel positief gereageerd. Wel wilden de studenten benadrukken dat ze dan wel professionele vrijheid wilden om te doen wat zij effectief en productief achten om te doen. Een van de studenten voegde toe dat hij helaas geen interesse meer had, omdat hij net door Google was aangenomen.