Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Onderzoek naar 'spookjongeren'


Onderzoek

 
 2017-2019 - De Kenniswerkplaats Urban Big Data zal deelnemen aan een tweejarig onderzoek naar de mogelijkheden die 'big data' bieden om zogenaamde spookjongeren beter in beeld te krijgen. Nederland heeft ongeveer 66.000 ‘spookjongeren’ die geen baan of uitkering hebben, niet meer naar school gaan en niet in officiële registraties staan. In dit project werken we aan een social urban dataplatform om de terugkeer van deze jongeren naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie te onderzoeken. Voor dit onderzoek, dat geleid wordt door het Centre for BOLD Cities, is subsidie ontvangen uit de gelden van de Nationale Wetenschapsagenda, onderdeel Veerkrachtige Samenlevingen. Het onderzoeksteam wordt geleid door professor Liesbet van Zoonen, en bestaat o.a. uit Jason Pridmore en Jay Lee (ESHCC, EUR), Allessandro Bozzon en Achilleas Phyllidis (TU Delft), en Marike Knoef en Sarah Giest (Universiteit Leiden). Het volledige voorstel vindt u hier (Nederlandstalig).

Contactpersoon voor meer informatie: Liesbet van Zoonen, vanzoonen@essb.eur.nl