Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Managing Privacy in the Smart City


Presentatie, webinars en rapportages

Onderzoek

 
 Hoe ga je om met veiligheid en privacy in de ‘smart city’? Als steden slimme digitale technologieën zoals beveiligingscamera’s, telefoontracking of gezichtsherkenning inzetten om de veiligheid van burgers te vergroten, wat vinden die burgers daar dan van? Welke kansen zien ze en welke zorgen hebben ze? Hoe komt privacy daarin naar voren?

In ons project Managing Privacy in the Smart City (zie ook hier) zijn al deze vragen onderzocht. In het project werd gekeken naar zowel bestaande technologieën als mogelijke toepassingen in de toekomst, en is er een methode ontwikkeld om het gebruik van technologieën af te zetten tegen mogelijke privacyrisico’s.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Vivien Butot, Freek de Haan, Saskia Bayerl en Gabriele Jacobs, in opdracht van de gemeente Rotterdam / Kenniswerkplaats Urban Big Data, en gefaciliteerd door Centre for BOLD Cities.

Ter afsluiting van het project bespreekt Freek de Haan in de onderstaande video de belangrijkste bevindingen. Deze presentatie diende ter voorbereiding van enkele webinars met de gemeente Rotterdam op 23 juni 2020. De belangrijkste bevindingen worden ook besproken in een bondig rapport, dat hier kan worden gedownload. Nadere wetenschappelijke onderbouwing en uitleg kan in het document hier worden gevonden.