Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Kennissessie Digitale Stad


Programma Digitale Stad

 
 De Kenniswerkplaats Urban Big Data neemt vanaf juni 2020 deel aan het programma Digitale Stad (DS) van de gemeente Rotterdam. Dat programma onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de stad van de toekomst. DS kijkt hierbij naar de rol en wensen van zowel de (lokale) overheid als de overige stedelijke gebruikers zoals bewoners, ondernemers en bezoekers. Het hart van het programma is de ontwikkeling van een generiek Open Urban Platform, inclusief een 3D Digital Twin van Rotterdam.

Derde kennissessie

Het programma DS wordt ontwikkeld in samenwerking met een breed netwerk van mensen en instellingen die relevante kennis en perspectieven inbrengen. Dat netwerk overleg een aantal keer per jaar in kennissessies. De derde kennissessie vond plaats op 30 juni 2020. Deze bijeenkomst bestond uit drie delen:

1. Presentatie Marcel van Oosterhout over Urban Data Platforms
Urban Data Platforms (UDPs) kunnen gezien worden als een deel van de infrastructuur waarmee data verzameld, beheerd en gebruikt kan worden. De Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) van de Rotterdam School of Management onderzocht hoe data in UDPs worden gemanaged in 80 Europese steden. Marcel van Oosterhout van ECDA gaf een presentatie over de resultaten van hun onderzoek. Zijn presentatie kan hier worden gedownload. Meer informatie kan worden gevonden in een Delphistudie en onderzoek die ECDA heeft uitgevoerd.

2. Presentatie Christoph Maria Ravesloot over data-integratie
Christop Maria Ravesloot van de Hogeschool Rotterdam gaf een inleiding tot het ontwikkelen van toepassingen voor UDPs door data te integreren. Hij ging in het bijzonder in op het praktische belang van en belangrijke vraagstukken over het integreren van data die verzameld zijn voor GIS (Geographic Information Systems) en BIM (Building Information Management). Zijn presentatie kan hier worden gedownload.

3. Workshops
Onder meer de volgende vragen werden besproken:
- Welke implicaties heeft het integreren van GIS- en BIM-data voor de belangen van samenwerkende en concurrerende partijen?
- Welke kennis en faciliteiten hebben we nodig om die data werkelijk te kunnen integreren?
- Welke partijen moeten daarbij worden betrokken?
- Wie van de aanwezigen kan en wil (met elkaar of evt met andere partijen) met een praktijkgerichte vraag aan de slag te gaan?
- Welke urgentie is er om onderzoek te financieren met externe fondsen?