Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Publicatie van resultaten van de gamified survey


Publicatie van resultaten van de gamified survey

 
 Wat weten burgers over de zogenaamde ‘smart city’ en de digitale en datatechnologieën die er deel van uitmaken? Welke privacyzorgen hebben ze? Hoe gaan zij met hun persoonlijke gegevens om? Welke lessen moeten de makers en bestuurders van slimme steden hieruit trekken?

Deze vragen hebben we onderzocht in het kader van ons project "Data-empowerment in de slimme stad", uitgevoerd door onder meer Emiel Rijshouwer van het Centre for BOLD Cities. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van enquete in de vorm van een online game, welke hier gespeeld kan worden. In deze game maken mensen een virtuele wandeling door een slimme stad. Op een aantal plekken moeten ze een vraag beantwoorden of een opdracht uitvoeren. We testen zo op verschillende manieren of mensen hun persoonlijke gegevens willen delen en hoeveel kennis mensen hebben van de slimme stad.

De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd:
- In een boek worden de resultaten uitgebreid besproken
- De belangrijkste resultaten worden samengevat in enkele factsheets, in het Nederlands en Engels

Tijdens het Rotterdamse Kennisfestival 2019 (op 28 oktober 2019) werd het boek door Liesbet van Zoonen van het Centre for BOLD Cities uitgereikt aan Vincent Roozen, de gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam.